อยากทราบว่า วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า เปิดสอนอีกไม่ครับ แล้วถ้ายังเปิดสอน รหัสวิชาคืออะไรครับ....ขอบคุณครับ


เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โปรดติดตามในเว็บไซต์ http://graduate.yru.ac.th 

 

หรือโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 15000 หรือ 0 7329 9644 
แก้ไขล่าสุด:
22-08-2014 11:03
ผู้เขียน: :
SIRICHAI NUMBURE
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก