ระบบบริการถาม-ตอบ (Q&A) และ คำถามพบบ่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : Yala Rajabhat Universityประกาศข่าว RSS

ขั้นตอนการใช้ระบบถาม-ตอบ (Q&A) และคำถามพบบ่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่าน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการถาม-ตอบ และรวบรวมคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ และนำข้อมูลกลับมาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการของมหาวิทยาลัย เป็นมาตรการสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) สนับสนุนการพัฒนา "มหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส" โดยมีขั้นตอนการใช้บริการ/ใช้งานดังนี้

 1. คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ประจำอยู่ในระบบ e-Document ของมหาวิทยาลัย ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้ (Login) ได้ทันที และตั้งคำถามในประเด็นต่างๆ ตามที่ท่านต้องการคำตอบ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย จะตอบคำถามของท่านโดยเร็วที่สุด
 2. กรณีผู้ถามหรือผู้รับบริการเป็นบุคคลภายนอก สามารถตั้งคำถามได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าระบบ (Login) ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบคำถาม

  กรณีท่านยังไม่ได้รับคำตอบ โปรดส่งอีเมลมาที่ [email protected] เพื่อแจ้งผู้บริหารที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

  จีงแจ้งมาเพื่อทราบ

  "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ"

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แก้ไขล่าสุด: 19-03-2021 09:32
ผู้เขียน: : SIRICHAI NUMBURE

คำแนะนำสำหรับข้อมูลนี้

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ใด เปิดบริการเมื่อไร (44973 ครั้ง)
 2. สามารถติดตามนโยบายและทิศทางในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ท่านอธิการบดีได้ที่ใด (41694 ครั้ง)
 3. สวัสดีค่ะ คือหนูส่งคำร้องขอเปิดรายวิชา ในภาคเสาร์-อาทิต เพราะหนูเป็นนักศึกษาภาคปกติ เทอมหน้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยากทราบว่าคำร้องขอ ถ้าถูกอนุมัติหรือไม่ ต้องเข้าไปดูได้ที่ใหนค่ะ (41564 ครั้ง)
 4. การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จะเปิดเรียนปกติหรือเปิดตามกำหนดการของอาเซียน (40348 ครั้ง)
 5. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (39722 ครั้ง)
 6. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (39653 ครั้ง)
 7. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (39460 ครั้ง)
 8. สามารถติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใด (39329 ครั้ง)
 9. เมื่อไหร่จะประกาศทุนคุรุทายาทค่ะ (39322 ครั้ง)
 10. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (39083 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. อยากทราบถึงระเบียบการแต่งกายของนศ.หญิง อิสลามค่า (12-05-2021 14:39)
 2. สอบถามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิดระลอกสามค่ะ (07-05-2021 13:33)
 3. ทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีท่านใดบ้าง (26-03-2021 06:10)
 4. ทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีท่านใดบ้าน (25-03-2021 08:46)
 5. ทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีท่านใดบ้าง (25-03-2021 08:38)