จะเข้าไปติดต่อหน่วยงานภายใน มรย. สามารถดูแผนผังบริเวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ที่ไหน


สามารถดูแผนผังผ่านแผนที่เสมือนออนไลน์ เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ http://web.yru.ac.th/science/yru-map ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (http://e-learning.yru.ac.th/multimedia)


แก้ไขล่าสุด:
10-03-2014 16:49
ผู้เขียน: :
Administrator
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก