ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ใด เปิดบริการเมื่อไร


ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฯ ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึกไอที) ตั้งอยู่หลังสำนักวิทยบริการ (มองจากประตู 1) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา และจะมีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2557 นี้


แก้ไขล่าสุด:
22-08-2014 10:00
ผู้เขียน: :
SIRICHAI NUMBURE
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก