ทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีท่านใดบ้าน


คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นอธิการบดี นำทีมบริหาร รายละเอียดผู้บริหารท่านอื่น ๆ ดูเพิ่มเติมหน้าเว็บไซต์ https://www.yru.ac.th/th/about-us  

หัวข้อคณะผู้บริหาร


แก้ไขล่าสุด:
25-03-2021 08:36
ผู้เขียน: :
ศิริชัย นามบุรี
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก