เรียนถามครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะรับรอบนักศึกษาใหม่รอบ 2 เมื่อไรครับ


รอบที่ 2

การรับร่วมกันในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ หมายถึง การร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ในการรับสมัครสอบคัดเลือก ร่วมกัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 4 สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย สามารถซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย
แต่เลือกยื่นใบสมัครได้เพียงที่เดียว สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว

ปฏิทินการดำเนินการ
จำหน่ายใบสมัคร (ซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ทุกแห่ง) กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564
รับสมัคร/ยื่นใบสมัคร
กรณีมาสมัครที่ มรภ.ยะลา กรอกข้อมูลผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/tcas/apply และพิมพ์ใบยืนยันสาขาวิชา
22 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 10 - 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์(ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว) 15 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยที่สอบผ่าน 22 พฤษภาคม 2564

 

แก้ไขล่าสุด:
23-06-2021 13:54
ผู้เขียน: :
ศิริชัย นามบุรี
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.3
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก