สามารถติดตามผลการประเมินภายนอก สมศ.รอบสามได้ที่ใด


สามารถดูผลการประเมิน (บทสรุปผู้บริหาร) คุณภาพภายนอกรอบ 3 ซึ่ง สมศ. แสดงรายงานไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ [รายละเอียด ...]

คำหลัก: สมศ.
แก้ไขล่าสุด:
25-05-2014 22:48
ผู้เขียน: :
SIRICHAI NUMBURE
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.