ป.โทบัญชี เมื่อไหร่จะเ้ปิดครับบอกว่าจะเปิดภาค2/2557ก็ไม่เปิด
ไม่พร้อมเรื่องบุคลากรหรือครับ


ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เมื่อหลักสูตรผ่านการอนุมัติจาก สกอ. จะดำเนินการเปิดสอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร

แก้ไขล่าสุด:
06-01-2015 22:20
ผู้เขียน: :
SIRICHAI NUMBURE
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 1 (1 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก