จะสอบถามในเรื่องของการลืมรหัสผ่านของอีเมลมหาลัยค่ะ ไม่ทราบว่าควรทำอย่าไรคะ


การติดต่อสอบถาม และขอใช้บริการ ให้ติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครับ https://ccenter.yru.ac.th/web59/ หรือติดต่อที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2 ครับ

แก้ไขล่าสุด:
23-06-2021 14:24
ผู้เขียน: :
ศิริชัย นามบุรี
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.