อยากทราบถึงระเบียบการแต่งกายของนศ.หญิง อิสลามค่า


การแต่งกายของนักศึกษาหญิง มีระเบียบของมหาวิทยาลัยประกาศไว้ชัดเจน 

ตามลิงก์นี้ครับ http://stddev.yru.ac.th/th/plan/6_file_15899459730.pdf  ส่วนการแต่งกายปกติ จะนำเสนอระเบียบให้ทราบภายหลังครับ ขอบคุณมาก


แก้ไขล่าสุด:
12-05-2021 14:39
ผู้เขียน: :
ศิริชัย นามบุรี
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 1 (1 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.