สามารถตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคลากรได้ที่ใด


มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาระบบสารสนเทศประวัติบุคลากรแบบออนไลน์ (e-Profile) ไว้ที่เว็บไซต์  eprofile.yru.ac.th สามารถตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยสะดวก 


แก้ไขล่าสุด:
12-03-2014 14:13
ผู้เขียน: :
SIRICHAI NUMBURE
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 3 (2 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ความเห็น Administrator (ดร.ศิริชัย นามบุรี):
สามารถดาวน์โหลด HR Application ติดตั้งบน Smart Phone ในระบบ Android โดยสามารถค้นหาได้จาก Play Store
เพิ่มเข้ามา เมื่อ: 23-06-2019 10:59