สามารถติดตามนโยบายและทิศทางในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ท่านอธิการบดีได้ที่ใด


การขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ดำเนินการขับเคลื่อนโดยผ่านคณะกรรมการบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรียกว่า "คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอธิการบดี" หรือ กขอ. ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ท่านสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ที่เว็บ http://admin-yru.blogspot.com


แก้ไขล่าสุด:
27-02-2014 22:36
ผู้เขียน: :
Administrator
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก