ช่วงนี้นักศึกษามาทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ไหมค่ะ


กรณีมีความจำเป็น เช่น วิจัยทำโครงงานในห้องปฏิบัติการ ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนขออนุญาตมหาวิทยาลัย เพื่อกำกับให้เป็นไปตามประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัส COVID-19 กรณีทำงานกลุ่มขอให้ใช้การประชุมออนไลน์หรือช่องทาง Social Media ในการทำกิจกรรม จึงแจ้งมาให้ทราบครับ  


แก้ไขล่าสุด:
14-07-2021 09:49
ผู้เขียน: :
ศิริชัย นามบุรี
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.