การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จะเปิดเรียนปกติหรือเปิดตามกำหนดการของอาเซียน


การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กำหนดให้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  โปรดติดตามข้อมูลได้ที่ http://eduservices.yru.ac.th และ http://register.yru.ac.th

 

แก้ไขล่าสุด:
12-03-2014 14:08
ผู้เขียน: :
Administrator
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 2 (1 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก