สามารถติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใด


การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่านสามารถติดตามข่าวได้ที่ http://graduate.yru.ac.th หรือติดต่อที่สำนักงานบัณฑิต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 20 ชั้น 10)


แก้ไขล่าสุด:
27-02-2014 22:32
ผู้เขียน: :
Administrator
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก