สามารถเข้าพักหออาคาร c ได้เมื่อไรครับ


เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คลี่คลาย มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป


แก้ไขล่าสุด:
24-06-2021 09:07
ผู้เขียน: :
ศิริชัย นามบุรี
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.