บริการของฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบริการใดบ้าง และอัตราค่าบริการเท่าไร


ติดต่อที่งานอาคารสถานที่ ดูจากแผนที่ http://web.yru.ac.th/science/yru-map อาคาร 27 หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ โ  0-7329-9699 ต่อ 11500, 11501 โทรสาร. 073-299-610  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานอาคารสถานที่ http://president.yru.ac.th/building

คำหลัก: บริการ, อาคารสถานที่
แก้ไขล่าสุด:
03-05-2014 12:58
ผู้เขียน: :
SIRICHAI NUMBURE
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.4
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ความเห็น ROPIMING MAERO:
ครับผม
เพิ่มเข้ามา เมื่อ: 13-06-2014 11:26