คำถามใน พนักงานมหาวิทยาลัย

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ: งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ: งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา